Loan Facilities

Saving Secured Loan
Short Term Character Loan
Agricultural Loan
Motorcycle Loan
Appliance, gadget and Furniture Loan
Debt Conso Loan
Pensioner Loan

FEEDS SUBSIDY

Ang programang ito ay angkop o para lamang sa mga kasapi na may alagang biik. Layunin nito na matulungan ang mga kasapi na palakihin ng maayos at siguruhing may ipapakaiin sa kanilang mga alagang baboy.

SOW LOAN

Ang maaring mangutang para sa SOW LOAN ay ang mga kasapi ng kooperatiba, may saping puhunan na hindi bababa sa 2,000, May iba pang pinagkakakitaan, at may mahusay na record ng pangungutangan sa LIMCOMA MPC at sa Limcoma Rural bank.

PIGLET LOAN

Ang programang ito ay angkop o para lamang sa mga kasapi na walang alagang inahin o inahinin o yaong mga kasapi na ang linya ay tanging sa pa-papalaki ng biik. Layunin nito na matulungan ang mga kasapi na magbalik sa pagpapalaki ng biik sa pamamagitan ng pagpapautang ng kinakailngang halaga ng pambili ng biik at pamakain.

BACK TO BACK LOAN

Tinatawag itong back to back dahil ang garantiya sa uutangin ay 90% ng linis na paid up capital (PUC) o member’s deposit.

MULTI PURPOSE LOAN

Layunin nito na makapagbigay tulong sa ibat – ibang pangangailangan ng miyembro. Napapaloob dito ang sasakyang iaaply ng member pra sa negosyo, gastusing medical, pagpapaayos ng bahay at pagbili ng bahay at pagkuha oh pagpapalipat ng loan galing sa ibang financial institution (Loan Take out). Kinakailangan nito ng collateral na lupa.

BUSINESS LOAN

Layunin nito na magkaroon ang kasapi ng dagdag puhunan sa kasalukuyang negosyo o hanapbuhay. Ito ay nangangailangan ng collateral na lupa.

CAR LOAN

Ang layunin nito ay para lamang sa mga empleyado ng LMPC na gustong bumili ng sasakyan. Ito ay angkop lamang sa empleyadong 10 taon ng nagtratrabaho sa LMPC.

MOTORCYCLE LOAN

Layunin ng pautang na ito na magkaroon ng bagong motorsiklong pampasada ang sinuman na ang hanapbuhay ay pamamasada ng tricycle o pagpapaboundary ng tricycle. (ito ay applicable lamang sa lipa).

Interested to become a member?

Join us now

CONTACT US

Limcoma Multi-Purpose Cooperative

Copyright © 2020 LIMCOMA COOPERATIVE INC. | Made by: WEBGUILD PH